Initially for tourists and distributed in famous hotels’ boutiques the objects are a perfect gift to communicate the culture of Vietnam; just like the 3 lady faces box which was offered to the president Obama by his Excellence the Vietnamese Ambassador in the United States.
To Jacques Blanchard, Vietnam’s diverse culture and historic richness provide an incredible source of inspiration; this is present in every piece of the collection.

Ban đầu sản phẩm chủ yếu dành riêng cho du khách hoặc để phân phối cho các cửa hàng thuộc những khách sạn trong nước. Các sản phẩm này được sử dụng như những món quà tuyệt hảo để truyền đạt đến công ty trong và ngoài nước. Điển hình là chiếc hộp với 3 gương mặt phụ nữ mà ngài Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi tặng Tổng Thống OBAMA.
Theo ông Jacques Blanchard, nét phong phú và dồi dào của di sản văn hoá và lịch sử Việt Nam là một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những mẫu thiết kế của ông.

Start typing and press Enter to search