CREATION FOR BRANDS

By Jacques Blanchard

A timeless touch of luxury

Jacques Blanchard has designed a variety of items for famous brands such as GUERLAIN, HEDIARD, HUGO BOSS, MENARD, PETROSSIAN, VAN CLEEF & ARPELS, … and so on. His creations are the marriage of simplicity and luxury.

Jacques Blanchard đã thiết kế cho các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới như GUERLAIN, HEDIARD, HUGO BOSS, MENARD, PETROSSIAN, VAN CLEEF & ARPELS, … Sản phẩm của ông là kết hợp tinh tế của sự đơn giản và sang trọng.

Start typing and press Enter to search